Omaps.lt APP

Taisyklės/Rules:

lietuvių kalba in english

Privatumo politika/Privacy policy:

lietuvių kalba in english

Omaps.lt APP

PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos:

Šios taisyklės parengtos užtikrinti dalyvio saugumui ir duomenų apsaugai.

2. Saugaus elgesio taisyklės:

i. Orientavimosi trasas įveikiantys dalyviai tai daro savo nuožiūra, naudojantis programėles suteikiamu žemėlapiu ir kompasu.
ii. Programėlės kūrėjai niekaip neatsako, jei dalyvis vietovėje pasiklysta.
iii. Dalyviai gali naudotis bet kuria kita įranga, kuri yra leistina pagal įstatymus, nebent jie dalyvauja renginyje, kuris turi savo atskiras taisykles.
iv. Už Vaikų elgesį ir saugumą trasose yra atsakingi Vaikų atstovai.
v. Vaiko atstovas įsipareigoja visiškai (pilnai) ir tinkamai išaiškinti Vaikui Taisyklių nuostatas. Vaiko Dalyvio faktas reiškia, kad Vaiko atstovas visiškai (pilnai) ir tinkamai išaiškino Vaikui Taisyklių nuostatas, Vaikas jas teisingai supranta ir įsipareigoja jų laikytis, o Vaiko atstovas prisiima atsakomybę.

3. Dalyvio duomenų apsauga:

i. Dalyviai registracijos metu pateikia savo asmens duomenis, reikalingus registracijai: Vardas, pavardė, el.pašto adresas, facebook arba google paskyros prisijungimo ID.
ii. Kiekvienos trasos įveikimo metu saugomi dalyvio trasos įveikimo duomenys: atsižymėti punktai, jų numeriai ir konkretus laikas.
iii. Visų trasų rezultatai kartu su dalyvio vardu ir pavarde gali būti skelbiami viešai omaps.lt svetainėje.
iv. Programėlės naudotojai bet kuriuo metu gali kreiptis el.paštu info@omaps.lt ir paprašyti gauti savo duomenis arba juos panaikinti. Programėlės kūrėjai įsipareigoja tai padaryti per 7 darbo dienas.

4. Baigiamosios nuostatos

Programėlės kūrėjai pasilieka teisę keisti šias taisykles.